beats by dre cheap

Odnos snaga dove i nevolja

Ovaj odnos ima tri mogucnosti:

1. Da dova bude jaca od nevolje i da je odbije.

2. Da bude slabija od nevolje uslijed cega ce nevolja ojacati i potpuno savladati covjeka. Medjutim, ova dova ponekad može ublažiti nevolje iako je sama po sebi slaba.

3. Da borba izmedju njih bude neriješena.

Hakim u svome Mustedreku navodi hadis ‘Aiše koja prenosi da je Božiji Poslanik a.s. rekao: "Ne može se opreznošcu sprijeciti ono što je sudjeno. Dova pomaže u onome što se dogodilo i u onome što se nije dogodilo. Nesreca nekada dodje, a dova je doceka i uhvati se s njom ukoštac do Sudnjeg dana".

Na ovo ukazuje i hadis koji Ibn ‘Umer prenosi od Poslanika s.a.v.s: "Dova pomaže kod stvari koje se nisu desile, ili koje su se desile. Zato, Allahovi robovi, cesto budite u dovi".

Sevban prenosi hadis u kome Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Kader ne može promijeniti ništa osim dove. Život može produžiti samo dobrocinstvo. Covjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje pocini".

JEDNOĆA STVORITELJA
http://islamista.blogger.ba
27/12/2006 15:31