beats by dre cheap

OSOBINE STRANACA-GARIBA

Vjerodostojni hadisi ukazuju da su stranci-garibi dobre osobe u samim njima, malo ih je među mnoštvom ljudi, ispravljaju sebe i ono što iskvare ljudi. Oni koji im se ne pokoravaju više je od onih koji im se pokoravaju. ( Silsile Sahihe 1273, 1619 Albani).

Kao što je od njihovih osobina: "Ukoliko bi preklinjao Allaha, uslišao bi njegovu dovu." Nisu poznati među ljudima, čak šta više, možda im se ne obraća pažnja.

Rekao je Poslanik: "Blago onom robu koji je uzeo za uzde svoga konja čija je kosa rasčupana i neuredna i čija stopala su uprašena. Ukoliko bude u straži biva u njoj, a ukoliko bude u zaštnici vojske biva u njoj (ne traži zapovjedništvo), ukoliko se zauzme neće mu se udovoljiti i ukoliko zatraži dopust neće mu se dopustiti."( Buhari 2887) i : "Zaista Allah voli "bogobojazna" roba, bogata (u svojoj duši) i onoga koji se posvetio ibadetu i zauzet je sam sa sobom."( Muslim 2965, Šerhu Sahihu Muslim Nevevi).

Rekao je Ibnul-Kajim: "Od osobina gariba-stranaca, koje je Poslanik smatrao srećnim, je pridržavanje sunneta kada ga ljudi ne budu željeli i ostavljanje onoga što su uveli – novotarije i ako je to poznato kod njih. Ihlas u tevhidu je od njihovih osobina, iako to negira većina ljudi. Ostavljaju pripadnost nekome mimo Allaha i Njegova poslanika. Ne pripisuju se učenjaku, niti određenom putu-tarikatu, niti mezhebu, niti nekoj grupaciji. Naprotiv, oni se pripisuju Allahu čineći mu ibadet jedinom, i Njegovom poslaniku sa slijeđenjem onoga sa čime je došao. Oni su uistinu kao oni koji "drže žeravicu" i većina, ako ne svi, ljudi ih kori. I zbog svoga gurbeta između stvorenja broje se kao sljedbenici nastranosti, novotarije i ostavljanja džemata.“

I rekao je, također: "Ukoliko želi mu`min, kojem je Allah darovao uputu u vjeri, razumijevanje sunneta i Kur`ana, ukazao mu ono na čemu su ljudi od strasti, novotarija i zabluda i spoznao njihovo skrećanje sa pravog puta na kojom je bio Poslanik, da slijedi ovaj pravi put, pa neka pripremi sebe za uvredu neznalica i sljedbenika strasti kao i za pogrdne riječi i omaložavanje, odvraćanje i upozoravanje ljudi na njega kao što su to radili njihovi preci od nevjernika sa onim kojeg slijedi i koji je njegov vođa – Poslanik, neka je na njega Allahova milost i spas. A ukoliko ih pozove onome na čemu je on i negira ono na čemu su oni, onda će da se dignu protiv njega želeći mu zlo i skrivenu mržnju i postavljajući mu spletke. I on je garib u svojoj vjeri zbog iskvarenosti njihovih vjera, i garib je u svome pridržavanju sunneta zbog njihovog prdržavanja novotarije, i garib je u svome vjerovanju zbog iskvarenosti njihovog vjerovanja, garib je u svome namazu zbog ružnoće njihovih namaza, garib je na svome putu zbog neispravnosti njihovih puteva.“ ( Medaridžu Salikin).


JEDNOĆA STVORITELJA
http://islamista.blogger.ba
05/07/2008 23:24