20.05.2009.

Kada se uže previše rastegne, mora puknuti

Image Hosting  

Tirmizi navodi jedan hadis u kojem se kaže: "Najbolji ibadet jeste iščekivanje izlaza iz teških situacija." U Kur'anu se, također, kaže: "A zar praskozorje nije blizu ? ( Hud, 81. )

Pomalja se praskozorje onima koji su zapali u teške brige i jade. Stoga, sačekaj zoru i očekuj pobjedu od Onoga Koji pobjede daje.

Arapi kažu: "Kada se uze previše rastegne, mora puknuti."

Ova nam poslovica kazuje da očekujemo izlaz i spas upravo onda kada kriza i nevolja bude na vrhuncu.

Allah kaže:

"To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje - a onome koji se Allaha boji On će izlaz naći. I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono sto je odlučio; Allah je svemu već rok odredio... A onome ko se Allaha boji On će sve što mu treba učiniti dostupnim. To su, eto, Allahovi propisi koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao - On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati." ( Et-Talak, 2-5. )

Arapski pjesnici kažu:

"Tame nastupe, pa opet svjetlo prodre
I sve se sjene začas zaborave."

Od Ebu Hurejre, radiallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uzvišeni Allah kaže: 'Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Pa neka Moj rob o Meni misli šta želi.'"

Allah kaže:

"I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć bi im Naša došla; Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički!" ( Jusuf, 110. )

"Ta, zaista s mukom je i last, zaista, s mukom je i last." ( El-Inširah, 5, 6. )

Neki mufessiri kažu: "Ne može nevolja, muka, prevladati dvije lasti i olakšanja."

U Kur'anu se kaže: "Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti." ( Et-Talak, 1. )

"Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali ? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali - uzviknuli: 'Kada će već jednom Allahova pomoć !?' Eto, Allahova je pomoć zaista blizu!" ( El-Bekare, 214. )

"I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine." ( El-E'raf, 56. )

U vjerodostojnom hadisu kaže se:
"Znaj da pomoć dolazi nakon strpljenja, a izlaz nakon nedaće."


ODABRANI POSTOVI
Držanje psa u kući
Kada se uže previše rastegne, mora puknuti
Promocija knjige: "Žene iz vremena poslanstva"
Svrha postojanja
Dragi roditelji!
Osmjeh za najbolji doček!
Opasnost jezika
Imigracija
Mudžahitka sa Jermuka
Jelena Lović: Zašto sam prešla na islam
NOVČANIK I DŽIHAD
Hamna bint Džahš
ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA
Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog
Od zablude do niqaba
Prava žene u islamu
Na dunjaluku nema savršene sreće
Ne boj se Allah je s nama!
Ljubav prema ženama
Savjet duši
25 godina u kaburu
Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz
Tako me je naučio život
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ženidba djevicom
Majko...
Jetim (siroče)
Turbo imam
UZROCI SREĆE I OBILJEŽJA SRETNIH
Ljubav
Proslavljanje nove godine je haram !!!
Čovječe, izvuci pouku!
Hurije
Da se malo podsjetimo...
HOmeinizam u Bosni
HOmeinizam u Bosni 2
"Ne srdi se"
Zena i posao
Neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
Vjera je savjet!
Šejh Usejmin rahimehullah o selefijama
Ljubav prema bogastvu (mal)
Zejde, zašto ubijaš?
La Tahzen
Ebu Bekrova, r.a., oporuka
Omerova, r.a., oporuka
Alijina, r.a., oporuka
Ovo je tvoj Gospodar
Najveća nagrada džennetlijama
Ajvatovica "mali hadzdz"
Svjetlo imana
Qur'an flash tajweed
Rub’ijj ibn Amir r.a.
OSOBINE STRANACA-GARIBA
Hadžadž ibn Jusuf i Seid ibn Džubejr
Posljedice širka
Ja tugu svoju i jad svoj pred Allahom iznosim
Jesi li osjetio slast namaza ?
Kako popraviti svoje stanje
Da li ste znali?
Da li ste znali 2?
Poslušnost drveta Poslaniku a.s.
Sadaka
Učenje Kur'ana
Savjeti muslimanki (pitanja i odgovori)
Put ka Allahovoj milosti
Džennet je pod sjenkama sablji
Priprema za smrt 2
Tvoj posljednji dan na zemlji
Da li ste znali ???
Živjeti u braku
Osmijeh
Ibn Kajjim r.a. o višeženstvu u Islamu
Priča sestre iz Faludže
PROPISI VIŠEŽENSTVA U ISLAMU
Da li je dozvoljeno čitati horoskop???
Fetva o čestitanju Nove Hidžretske godine
Čestitanje nevjerničkih praznika
Povratak Šerijata (Murtaza Khan)
VRATI SE I KLANJAJ JER TI NISI KLANJAO!
Generacija koja se vise neće ponoviti
Tvoja želja
Tako mi Gospodara K'abe ti si prava žena za mene
Psihosomatika kroz prizmu Islama doc. dr. Jusuf Topčagić
Šta se nalazi u srcu?
Put ka Allahovoj milosti (bolest srca)
Put ka Allahovoj milosti (tewba)
Ženidba djevicom
Varka sihirbaza
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ghuraba(stranci)
Dova za mudzahide
Nauči kršćanstvo za 5 minuta
Ispovijest američkog marinca
Šta je svrha našeg postojanja
Poruka uspavanoj muslimanskoj omladini
Znakovi vremena
Džennet na zemlji
Zablude Sufizma
Zablude Sufizma 2
Kako biser čuva sam sebe
Kad mudžahedina ne bude
Bosna nekad i sad
Naša braća TALIBANI
Uputa za život
Ko je vrjedniji,žene dunjaluka ili hurije
Časna Hifa
La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin
"NEMAM SREĆE"
Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao?
Biranje supružnika
Razdoblja ljubavi – proljeće i ljeto
Sihr (čarolija)
Lijepa žena
Od smrti se nemoze pobeći
To je Allah, pa kako da ga ne voliš
Želiš li?
Želiš li? (drugi dio)
Dnevni obračun
Griješni pogled
20 islamskih savjeta i uputa
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ljubomora i stid
Ahlak
Sabur
Ljubav prema ženi
Odnos snaga dove i nevolja
Prekomjerni govor(nesreća jezika)
Temelji nevjerstvaFREE DOWNLOAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
516070