23.04.2009.

ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA

Tri su vrste potrošačkih kartica kojima se ostvaruju popusti: a) opće potrošačke kartice, b) posebne potrošačke kartice, c) besplatne potrošačke  kartice. Opće potrošačke kartice su kartice kojima se okorištava potrošač ili saradnik sniženjem cijena (popustom) robe ili usluga kod više komercijalnih strana. U većini slučajeva ove kartice izdaju turističke agencije i firme koje se bave reklamama.

 

Razlika između općih i posebnih potrošačkih kartica:

1. Opće potrošačke kartice imaju tri strane:
I. strana koja izdaje karticu,
II. komercijalna strana koja daje sniženja,
III. potrošač ili saradnik.

2. Posebne potrošačke kartice imaju dvije strane:
I. saradnik,
II. strana koja izdaje karticu.

Saradnik sa stranom koja izdaje ovu vrstu kartica direktno sarađuje (sa bolnicom, hotelom, trgovačkom radnjom, restoranom i sl.) bez ikakvog posrednika.
3. Korisnici općih potrošačkih kartica koriste usluge više komercijalnih strana, a ne samo jedne, kao npr. više hotela, aviokompanija, restorana i sl., dok korisnici posebnih potrošačkih kartica koriste usluge samo jedne komercijalne strane.

• Većina islamskih učenjaka smatra da su ovakve opće potrošačke kartice zabranjene, što je i fetva Stalne komisije za fetve, a razlozi zabrane su sljedeći:

1. Strana koja daje popuste (tj. komercijalna strana) unajmljuje stranu koja izdaje karticu. Veza između njih je veza unajmljivanja. Strana koja daje popuste ustupa strani koja daje karticu jednokratnu svotu novca  ili procenat od prodane robe na koju je dat popust. Korist koju dobija strana koja daje popust je korist reklame i privlačenja velikog broja kupaca. U ovom unajmljivanju postoji obmana, jer korist (tj. kupovina proizvoda) koju treba dobiti strana koja daje popust može biti ostvarena, a i ne, pa je stoga zabranjena.
2. Ukoliko se strani koja izdaje karticu daje zarada od procenta prodane robe, onda je takva zarada nepoznata (nedefinisana), jer je sklopljen ugovor o unajmljivanju, a iznos unajmljivanja je nepoznanica koja može biti malena, a i velika.
3. Veza između strane koja izdaje karticu i saradnika (potrošača) je veza unajmljivanja. Saradnik plaća godišnju ili mjesečnu participaciju da bi dobio ovu karticu i ostvario popuste na robe i usluge. Ovakva korist je nepoznanica u kojoj ima obmane, jer može se okoristiti, a i ne mora.
4. Najjači razlog zabrane je što se okorištava onaj ko ne posjeduje ono što unajmljuje, a to je strana koja izdaje karticu, koja je sklopila kupoprodajni ugovor (unajmljivanja) na ono što sama ne posjeduje, jer je pravi posjednik komercijalna strana koja posjeduje robu ili davanje usluge. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Nemoj prodavati ono što ne posjeduješ.“
Stoga, ovakve potrošačke kartice su zabranjene. Također, krajnji cilj mnogih od ovih kartica je pritajena prevara kupaca i uzimanje njihovih imetaka na nedozvoljen način, jer su često popusti na kupovinu robe, kada se detaljno sagleda ovakva vrsta transakcija, samo čista iluzija.

Posebne potrošačke kartice
Priimjer: Neki hotel izda kartice koje po određenoj cijeni kupe korisnici ove usluge, npr. po cijeni od 100 KM, a zatim kada korisnik želi da boravi u hotelu dobije popust od 20 ili 30%.; ili iste kartice izda neka bolnica, specijalistička ordinacija, aviokompanija i sl.
Nema sumnje da su ovakve kartice dosta bezazlenije od općih potrošačkih kartica, jer kod njih nema najjačeg razloga zabrane, a on je: strana koja izdaje karticu i koja nije stvarni posjednik robe ili usluge. U ovom slučaju strana koja izdaje karticu je i strana koja daje popust, te faktički posjeduje robu ili uslugu.

1. Prvo mišljenje: Ove kartice imaju isti status kao i opće potrošačke kartice, tj. zabranjeno ih je koristiti, i to je stav Stalne komisije za fetve. Veza između davaoca popusta i saradnika (potrošača) je veza unamljivanja. Saradnik plaća dio imetka radi koristi koju dobija od ordinacije, hotela i sl. Ovakva korist, a ona je popust, je nepoznanica, jer saradnik se može a i ne mora okoristiti. Saradnik je nekada u potrebi za bolnicom ili ordinacijom jedanput sedmično, nekada jedanput mjesečno, nekada godišnje, a može da mu nikada ne zatreba.


2. Drugo mišljenje: Dozvoljeno je koristiti ovu vrstu potrošačkih kartica sa dva ograničenja:
a) poznavati procenat popusta: npr. kupac ove kartice plaća 100 KM, a dobija toliko i toliko popusta (npr. 20%),
b) poznavati na šta se daje popust: npr. ova ordinacija daje popust na to i to liječenje...
Uzimajući u obzir prvo mišljenje, oba ova ograničenja nose sa sobom mogućnost obmane.

Besplatne potrošačke kartice
Kartice s popustima na kupovinu robe i usluga koje daju komercijalne strane s ciljem podsticaja prodaje i nagrade stalnim potrošačima.
Ove kartice su dozvoljene prema saglasnosti savremenih učenjaka, jer:
a) u njima nema šerijatske zapreke,
b) osnova u muamelatima (materijalnim transakcijama u islamu) je dozvoljenost.

 

 Minber.ba


ODABRANI POSTOVI
Držanje psa u kući
Kada se uže previše rastegne, mora puknuti
Promocija knjige: "Žene iz vremena poslanstva"
Svrha postojanja
Dragi roditelji!
Osmjeh za najbolji doček!
Opasnost jezika
Imigracija
Mudžahitka sa Jermuka
Jelena Lović: Zašto sam prešla na islam
NOVČANIK I DŽIHAD
Hamna bint Džahš
ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA
Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog
Od zablude do niqaba
Prava žene u islamu
Na dunjaluku nema savršene sreće
Ne boj se Allah je s nama!
Ljubav prema ženama
Savjet duši
25 godina u kaburu
Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz
Tako me je naučio život
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ženidba djevicom
Majko...
Jetim (siroče)
Turbo imam
UZROCI SREĆE I OBILJEŽJA SRETNIH
Ljubav
Proslavljanje nove godine je haram !!!
Čovječe, izvuci pouku!
Hurije
Da se malo podsjetimo...
HOmeinizam u Bosni
HOmeinizam u Bosni 2
"Ne srdi se"
Zena i posao
Neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
Vjera je savjet!
Šejh Usejmin rahimehullah o selefijama
Ljubav prema bogastvu (mal)
Zejde, zašto ubijaš?
La Tahzen
Ebu Bekrova, r.a., oporuka
Omerova, r.a., oporuka
Alijina, r.a., oporuka
Ovo je tvoj Gospodar
Najveća nagrada džennetlijama
Ajvatovica "mali hadzdz"
Svjetlo imana
Qur'an flash tajweed
Rub’ijj ibn Amir r.a.
OSOBINE STRANACA-GARIBA
Hadžadž ibn Jusuf i Seid ibn Džubejr
Posljedice širka
Ja tugu svoju i jad svoj pred Allahom iznosim
Jesi li osjetio slast namaza ?
Kako popraviti svoje stanje
Da li ste znali?
Da li ste znali 2?
Poslušnost drveta Poslaniku a.s.
Sadaka
Učenje Kur'ana
Savjeti muslimanki (pitanja i odgovori)
Put ka Allahovoj milosti
Džennet je pod sjenkama sablji
Priprema za smrt 2
Tvoj posljednji dan na zemlji
Da li ste znali ???
Živjeti u braku
Osmijeh
Ibn Kajjim r.a. o višeženstvu u Islamu
Priča sestre iz Faludže
PROPISI VIŠEŽENSTVA U ISLAMU
Da li je dozvoljeno čitati horoskop???
Fetva o čestitanju Nove Hidžretske godine
Čestitanje nevjerničkih praznika
Povratak Šerijata (Murtaza Khan)
VRATI SE I KLANJAJ JER TI NISI KLANJAO!
Generacija koja se vise neće ponoviti
Tvoja želja
Tako mi Gospodara K'abe ti si prava žena za mene
Psihosomatika kroz prizmu Islama doc. dr. Jusuf Topčagić
Šta se nalazi u srcu?
Put ka Allahovoj milosti (bolest srca)
Put ka Allahovoj milosti (tewba)
Ženidba djevicom
Varka sihirbaza
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ghuraba(stranci)
Dova za mudzahide
Nauči kršćanstvo za 5 minuta
Ispovijest američkog marinca
Šta je svrha našeg postojanja
Poruka uspavanoj muslimanskoj omladini
Znakovi vremena
Džennet na zemlji
Zablude Sufizma
Zablude Sufizma 2
Kako biser čuva sam sebe
Kad mudžahedina ne bude
Bosna nekad i sad
Naša braća TALIBANI
Uputa za život
Ko je vrjedniji,žene dunjaluka ili hurije
Časna Hifa
La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin
"NEMAM SREĆE"
Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao?
Biranje supružnika
Razdoblja ljubavi – proljeće i ljeto
Sihr (čarolija)
Lijepa žena
Od smrti se nemoze pobeći
To je Allah, pa kako da ga ne voliš
Želiš li?
Želiš li? (drugi dio)
Dnevni obračun
Griješni pogled
20 islamskih savjeta i uputa
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ljubomora i stid
Ahlak
Sabur
Ljubav prema ženi
Odnos snaga dove i nevolja
Prekomjerni govor(nesreća jezika)
Temelji nevjerstvaFREE DOWNLOAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
516066