10.02.2009.

Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine

Photobucket

 

Dobar vjernik je puno daleko od potpadanja pod uticaj takvih misli i osjećanja, jer on čvrsto vjeruje u svoga Gospodara, Njegovu sudbinu i određenje. Zato ne prepušta sebe prošlosti i sjećanjima znajući da je to Allahovo određenje koje je moralo biti. A to što ga snađe od sudbine ne prihvata sa nezadovoljstvom i nelagodnosti, već ponavlja riječi pjesnika: „Prethodila je Božija sudbina i određenje, zato smiri svoje srce od 'da je' i 'možda bi'“. Ili, što je drugi rekao: „Na ono što me je prošlo, ne vraćam se sa žalom, i riječima, eh da sam i eh da je bilo!“.
On ne kaže, da sam uradio tako, bilo bi tako, već veli kako ga je Poslanik, s.a.v.s., podučio: „Allah je dosudio i učinio što je htio– jer ono- da sam- šejtanu otvara mogućnost djelovanja“. On je uvjeren da se Allahova odredba svakako mora izvršiti, pa čemu onda srdžba? Čemu uskogrudost i potištenost? Uzvišeni Allah veli:
Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, lahko - da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce (El-Hadid: 22-23).
A u vojnom pohodu na Tebuku u kojoj su sedamdeset viđenih muslimana izgubili živote, Kur'an je ukorio grupu licemjera, ljudi čija su srca bolesna i slabog vjerovanja koji su žvijeli između prijekornog 'da je' i tužnog 'da su' pa veli:
Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pagani misle govoreći: „Gdje je pobjeda koja nam je obećana?“ Reci: „O svemu odlučuje samo Allah!" Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. „Da smo za bilo šta pitali“, govore oni, „ne bismo ovdje izginuli.“ Reci: „I da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima - a Allah zna svačije misli“ (Alu Imran: 154).
Odgovarajući onima koji su ostali i o svojoj braći rekli: “Da su nas poslušali, ne bi izginuli“, reci: „Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!“ (Alu Imran: 168).
Pravi vjernik se neće ponašati poput tih licemjera niti njima sličnih nevjernika. Kur'an je u sljedećem ajetu zabranio oponašanje njihovih žalopojki i jadikovanja:
O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju: „Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli" - da, Allah učini to jednom u srcima njihovim; i život i smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono što radite. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti (Alu Imran: 156-158).
Osjećanja vjernika stalno su u skladu sa poslaničkom preporukom: „Allah je dosudio i učinio što je htio!“ „Hvala Allahu za sve što je dao“, i sa tim riječima neće biti posljedica od onoga što je bilo i neće biti bolnih sjećanja. A vjerniku je dovoljno da izgovori Allahove riječi: „Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti - Allah sve dobro zna“ (Et-Tegabun: 11).ODABRANI POSTOVI
Držanje psa u kući
Kada se uže previše rastegne, mora puknuti
Promocija knjige: "Žene iz vremena poslanstva"
Svrha postojanja
Dragi roditelji!
Osmjeh za najbolji doček!
Opasnost jezika
Imigracija
Mudžahitka sa Jermuka
Jelena Lović: Zašto sam prešla na islam
NOVČANIK I DŽIHAD
Hamna bint Džahš
ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA
Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog
Od zablude do niqaba
Prava žene u islamu
Na dunjaluku nema savršene sreće
Ne boj se Allah je s nama!
Ljubav prema ženama
Savjet duši
25 godina u kaburu
Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz
Tako me je naučio život
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ženidba djevicom
Majko...
Jetim (siroče)
Turbo imam
UZROCI SREĆE I OBILJEŽJA SRETNIH
Ljubav
Proslavljanje nove godine je haram !!!
Čovječe, izvuci pouku!
Hurije
Da se malo podsjetimo...
HOmeinizam u Bosni
HOmeinizam u Bosni 2
"Ne srdi se"
Zena i posao
Neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
Vjera je savjet!
Šejh Usejmin rahimehullah o selefijama
Ljubav prema bogastvu (mal)
Zejde, zašto ubijaš?
La Tahzen
Ebu Bekrova, r.a., oporuka
Omerova, r.a., oporuka
Alijina, r.a., oporuka
Ovo je tvoj Gospodar
Najveća nagrada džennetlijama
Ajvatovica "mali hadzdz"
Svjetlo imana
Qur'an flash tajweed
Rub’ijj ibn Amir r.a.
OSOBINE STRANACA-GARIBA
Hadžadž ibn Jusuf i Seid ibn Džubejr
Posljedice širka
Ja tugu svoju i jad svoj pred Allahom iznosim
Jesi li osjetio slast namaza ?
Kako popraviti svoje stanje
Da li ste znali?
Da li ste znali 2?
Poslušnost drveta Poslaniku a.s.
Sadaka
Učenje Kur'ana
Savjeti muslimanki (pitanja i odgovori)
Put ka Allahovoj milosti
Džennet je pod sjenkama sablji
Priprema za smrt 2
Tvoj posljednji dan na zemlji
Da li ste znali ???
Živjeti u braku
Osmijeh
Ibn Kajjim r.a. o višeženstvu u Islamu
Priča sestre iz Faludže
PROPISI VIŠEŽENSTVA U ISLAMU
Da li je dozvoljeno čitati horoskop???
Fetva o čestitanju Nove Hidžretske godine
Čestitanje nevjerničkih praznika
Povratak Šerijata (Murtaza Khan)
VRATI SE I KLANJAJ JER TI NISI KLANJAO!
Generacija koja se vise neće ponoviti
Tvoja želja
Tako mi Gospodara K'abe ti si prava žena za mene
Psihosomatika kroz prizmu Islama doc. dr. Jusuf Topčagić
Šta se nalazi u srcu?
Put ka Allahovoj milosti (bolest srca)
Put ka Allahovoj milosti (tewba)
Ženidba djevicom
Varka sihirbaza
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ghuraba(stranci)
Dova za mudzahide
Nauči kršćanstvo za 5 minuta
Ispovijest američkog marinca
Šta je svrha našeg postojanja
Poruka uspavanoj muslimanskoj omladini
Znakovi vremena
Džennet na zemlji
Zablude Sufizma
Zablude Sufizma 2
Kako biser čuva sam sebe
Kad mudžahedina ne bude
Bosna nekad i sad
Naša braća TALIBANI
Uputa za život
Ko je vrjedniji,žene dunjaluka ili hurije
Časna Hifa
La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin
"NEMAM SREĆE"
Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao?
Biranje supružnika
Razdoblja ljubavi – proljeće i ljeto
Sihr (čarolija)
Lijepa žena
Od smrti se nemoze pobeći
To je Allah, pa kako da ga ne voliš
Želiš li?
Želiš li? (drugi dio)
Dnevni obračun
Griješni pogled
20 islamskih savjeta i uputa
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ljubomora i stid
Ahlak
Sabur
Ljubav prema ženi
Odnos snaga dove i nevolja
Prekomjerni govor(nesreća jezika)
Temelji nevjerstvaFREE DOWNLOAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
516073