17.09.2007.

Jetim (siroče)

«Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima!» (hadis)

 

Islam traži brigu o nejakima, ma kakva njihova slabost bila. Nekada se ta nejakost ogleda u tome da dijete izgubi jednog roditelja ili oba i postane jetim (siroče), bez onoga ko će ga izdržavati i štiti. Stoga se takva djeca posebno trebaju paziti: «Zato siroče ne ucvili!» (Duha, 9.)

 

Siroče nije dozvoljeno ucviliti ni rječju niti postupkom: «Znaš li ti onoga ko onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.» (Ma'un, 1-3.)

 

Islam ne želi da se ponižava ličnost siročeta, jer se na tome temelje mnoge opasnosti po dijete, porodicu i čitavo društvo. Takvo dijete koje je u djetinjstvu zlostavljano i čija je ličnost od malena sakaćena može se svetiti društvu kada odraste.

 

Društvo samo sebi pravi neprijatelje ponižavajući kategoriju siročadi. Stoga je plemenito postupanje sa siročadima među najvažnijim odredbama islama. Islam, osuđujući džahilijjetsko ponašanje i društvo, veli: «A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete, i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate!» (Fedžr, 17-18)

 

Među najveća dobra djela u islamu spada i briga o jetimu. Muhammed a.s. veli: „Ja i onaj ko se brine o siročetu bićemo u džennetu kao ova dva prsta» - pokazavši kažiprst i srednji prst.“ (Buhari)

 

Šta znači brinuti se o jetimu? Znači biti mu otac nakon što je oca izgubio i u materijalnom i u emotivnom i u bezbjedonosnom i u svakom drugom pogledu. Ali, prije svega, na prvom mjestu treba štititi njegov imetak i ono što je njegovo nikako ne dirati, a sve što preko toga dođe dobro došlo! Allah dž.š., kaže: « Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi – doista će svojim trbusima vatru jesti i oni će u ognju gorjeti.» (Nisa', 10.) «Ne prikučujte se imetku siročeta, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane.» (En'am, 152., Isra', 34.)

 

Izdržavat siročeta znači starat se o svim njegovim potrebama i interesima preko hrane, pića, odijeva i odgoja – imao para ili nemao, i ne bitno bio nam rod ili ne!

 

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko jetima pridoda svojoj sofri sve dok mu Allah dž.š., opskrbe ne da – Allah mu je džennet obaveznim učinio, izuzev ako počini grijeh koji se ne oprašta!“

 

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu ja i on ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!“

 

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Klonite se sedam uništavajućih grijeha! Upitaše: Poslaniče, koji su to grijesi? Reče: Širk - idolopoklonstvo, sihr - magija, nepravedno ubistvo čovjeka, bavljenje kamatom, jelo imetka siročeta, bježanje s bojnog polja i potvaranje slobodnih, čednih i čestitih vjernica za blud!“ (Muttefekun 'alejh)

Jedan čovjek reče Ebu Derdi r.a.: Ostav' mi nešto u vasijjet. Reče mu: Budi milostiv prema siročetu, i primakni ga sebi, i nahrani ga od onoga čime se ti hraniš, jer sam čuo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže čovjeku koji mu je došao đaleći mu se na osorost i grubost srca, pa mu reče: „Ako hoćeš da ti srce bude mekše primakni jetima k sebi, i pomiluj ga po glavi, i nahrani ga od svoje hrane – to će ti omekšati srce, i potrebe namiriti!“

 ODABRANI POSTOVI
Držanje psa u kući
Kada se uže previše rastegne, mora puknuti
Promocija knjige: "Žene iz vremena poslanstva"
Svrha postojanja
Dragi roditelji!
Osmjeh za najbolji doček!
Opasnost jezika
Imigracija
Mudžahitka sa Jermuka
Jelena Lović: Zašto sam prešla na islam
NOVČANIK I DŽIHAD
Hamna bint Džahš
ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA
Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog
Od zablude do niqaba
Prava žene u islamu
Na dunjaluku nema savršene sreće
Ne boj se Allah je s nama!
Ljubav prema ženama
Savjet duši
25 godina u kaburu
Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz
Tako me je naučio život
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ženidba djevicom
Majko...
Jetim (siroče)
Turbo imam
UZROCI SREĆE I OBILJEŽJA SRETNIH
Ljubav
Proslavljanje nove godine je haram !!!
Čovječe, izvuci pouku!
Hurije
Da se malo podsjetimo...
HOmeinizam u Bosni
HOmeinizam u Bosni 2
"Ne srdi se"
Zena i posao
Neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
Vjera je savjet!
Šejh Usejmin rahimehullah o selefijama
Ljubav prema bogastvu (mal)
Zejde, zašto ubijaš?
La Tahzen
Ebu Bekrova, r.a., oporuka
Omerova, r.a., oporuka
Alijina, r.a., oporuka
Ovo je tvoj Gospodar
Najveća nagrada džennetlijama
Ajvatovica "mali hadzdz"
Svjetlo imana
Qur'an flash tajweed
Rub’ijj ibn Amir r.a.
OSOBINE STRANACA-GARIBA
Hadžadž ibn Jusuf i Seid ibn Džubejr
Posljedice širka
Ja tugu svoju i jad svoj pred Allahom iznosim
Jesi li osjetio slast namaza ?
Kako popraviti svoje stanje
Da li ste znali?
Da li ste znali 2?
Poslušnost drveta Poslaniku a.s.
Sadaka
Učenje Kur'ana
Savjeti muslimanki (pitanja i odgovori)
Put ka Allahovoj milosti
Džennet je pod sjenkama sablji
Priprema za smrt 2
Tvoj posljednji dan na zemlji
Da li ste znali ???
Živjeti u braku
Osmijeh
Ibn Kajjim r.a. o višeženstvu u Islamu
Priča sestre iz Faludže
PROPISI VIŠEŽENSTVA U ISLAMU
Da li je dozvoljeno čitati horoskop???
Fetva o čestitanju Nove Hidžretske godine
Čestitanje nevjerničkih praznika
Povratak Šerijata (Murtaza Khan)
VRATI SE I KLANJAJ JER TI NISI KLANJAO!
Generacija koja se vise neće ponoviti
Tvoja želja
Tako mi Gospodara K'abe ti si prava žena za mene
Psihosomatika kroz prizmu Islama doc. dr. Jusuf Topčagić
Šta se nalazi u srcu?
Put ka Allahovoj milosti (bolest srca)
Put ka Allahovoj milosti (tewba)
Ženidba djevicom
Varka sihirbaza
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ghuraba(stranci)
Dova za mudzahide
Nauči kršćanstvo za 5 minuta
Ispovijest američkog marinca
Šta je svrha našeg postojanja
Poruka uspavanoj muslimanskoj omladini
Znakovi vremena
Džennet na zemlji
Zablude Sufizma
Zablude Sufizma 2
Kako biser čuva sam sebe
Kad mudžahedina ne bude
Bosna nekad i sad
Naša braća TALIBANI
Uputa za život
Ko je vrjedniji,žene dunjaluka ili hurije
Časna Hifa
La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin
"NEMAM SREĆE"
Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao?
Biranje supružnika
Razdoblja ljubavi – proljeće i ljeto
Sihr (čarolija)
Lijepa žena
Od smrti se nemoze pobeći
To je Allah, pa kako da ga ne voliš
Želiš li?
Želiš li? (drugi dio)
Dnevni obračun
Griješni pogled
20 islamskih savjeta i uputa
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ljubomora i stid
Ahlak
Sabur
Ljubav prema ženi
Odnos snaga dove i nevolja
Prekomjerni govor(nesreća jezika)
Temelji nevjerstvaFREE DOWNLOAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
516070